coffee and studies

 
 

Herregud vad mycket läxor vi har!  Men jag klagar verkligen inte för jag tycker alla läxor är så roliga. Haha, inte många som kan säga det men jag tycker det är kul med läxor. Där emot är dom väldigt tidskrävande så jag har verkligen ett helt fullpackat schema! Jag har hittat mitt favorit café här och har blivit stammis redan. Älskar att komma hit och ta en av deras övergoda kaffe och plugga. 

För er som undrar vad jag håller på med i skolan just nu så kan jag berätta :) Vi har en lektion som heter ”Tailoring techniques for prototyping” vilket är typ som mönsterkonstruktion och tekniker för att sy. Helt klart mitt favorit ämne, det är precis vad jag älskar att göra. Just nu håller vi på med att skapa mönster för alla olika sorts bas kjolar sen har vi designat en egen "fantasy skirt" där vi tar grundmönstret och gör om det till vårt eget. Jag kommer visa alla färdiga resultat när dom är klara. Hehe, många kjolar kommer det bli!

Sen har vi historia lektioner där vi ska skriva en bok om alla epoker och även rita ritningar på hur folk klädde sig under tiden. Vi lär os även mycket om nutidens mode och hur branschen fungerar. Vi pratar mycket om det stora märkena idag och hur dom jobbar. Väldigt intressanta lektioner faktiskt eftersom det är väldigt nytt för mig och jag kan inte så om det här.

Sen har vi ett ämne som heter "textile design" och det är precis vad det låter som. Vi lär os olika tekniker att designa själva tyget. Just nu håller vi på med tryck till exempelt, innan lärde vi oss hur man väver tyget på olika sätt. Ett liknande ämne som vi även har är "textile culture" där vi lär oss om hur tycket är uppbyggt, vilket material det är gjort av och vilken teknik har ändvänts för att skapa det. Jag tycker båda dom lektionerna är super intressanta också. Hehe, det finns nog ingen lektion som jag ogillar. 

Vi har självklart även en lektion i att rita som heter "Technical  drawing". Men det är ett specifikt sätt att rita på. Ritningarna måste vara i exakta proportioner och super noggranna med perfekta linjer som om det vore ritat i datorn. Detta är för att visa exakt hur plagget ser ut för att kunna skapa det. Vi får typ en bunt med tio papper per vecka med plagg vi måste rita och varje plagg tar mig minst en halvtimma, så varje ledig tid jag har spenderar jag på detta haha. 

 

-----

 

//God, how much homework we have! But I am really not complaining because all the things we do are so fun. Haha, not many people can say this, but I think it's fun with homework. Although it is very time consuming so I really have a fully packed schedule! I have found my favorite cafe here and have become a regular already. Love to come here and take one of their crazy good coffee and study.

For those of you who are wondering what I was doing in school right now, I can tell you :) We have a class called "Tailoring techniques for prototyping," which is kind of like pattern making and techniques to sew. Absolutely my favorite subject, that is exactly what I love to do. Right now we are working on creating patterns for all different kind of basic skirts and then we designed our own fantasy skirt where we take the basic pattern and make it our own. I will show all finished results when they are done. Hehe, there will be a lot of skirts!

Then we have history lessons where we'll have to write a book about all eras and create drawings of how people dressed in the time being. We learn also about the modern fashion and how the different industries. We talk a lot about the big brands today and how they work. It is very interesting lessons actually because it's very new to me and it’s a lot of things I don’t know.

Then we have a class called "textile design" and that is exactly what it sounds like. We learn different techniques to design the actual fabric. Right now we're learning how to do prints for example. Before we learned how to weave fabric in different ways. A similar class that we also have is "textile culture" where we learn about how the fabrics are constructed, what material it is made of and what technology has been used to create it. I think both of these lessons are super interesting too. Hehe, there's probably not a lesson that I dislike.

Of cores also have a lesson in drawing called "Technical Drawing”. This is a very specific way to draw. The drawings must be in exact proportions and super precise perfect lines as if it was drawn with the computer. This is to show exactly how the garment looks to be able to create it. We get a stack of about ten papers per week with garments we have to draw and each garment will take me at least half an hour, so any free time I have I spend on this haha.