My first mini collection

 
 
 
 
 
 
 
Vår första termin hoppade vi rätt in i att göra vår första mini kollektion. Målet var att lära sig grundläggande tekniker i mönsterkonstruktion och sömnad. Uppdraget var att skapa 4 grundläggande kjolar och sedan en kjol och två klänningar helt från vår fantasi. Jag hade i avsikt att försöka utforma avancerade konstruktioner snarare än något som jag faktiskt skulle bära själv, bara för att utmana mig själv och för att lära mig nya tekniker. Jag skapade ett häfte med min tag sydd på första sidan som min presentation. Här är några av de designs jag kom fram till.
 
 
----------
 

We jumped started the next semester of school with our first mini collection. The goal was to learn basic techniques in pattern-making and sewing. The assignment was to design 4 basic skirts and then one skirt and two dresses completely free from our imagination. I went for trying to design elaborated designs rather than something that I would actually wear, to challenge myself and to learn new techniques. I created a booklet with my tag sewn to the cover as my presentation. Here are some of the designs I came up with.